Istraživači Lola instituta sa naučnim zvanjem
IstraživačNaučno zvanje

Dr Srećko Manasijević

Naučni savetnik

Dr Ivana Vasović Maksimović

Viši naučni saradnik

Dr Zoran Dimić

Viši naučni saradnik

Dr Zoran Radosavljević

Naučni saradnik

Dr Jelena Vidaković

Naučni saradnik

Dr Nataša Mišić

Viši naučni saradnik

Dr Dragan Pavlović

Naučni saradnik

Istraživači Lola instituta sa istraživačkim zvanjem
IstraživačIstraživačko zvanje

Pavle Stepanić

Istraživač saradnik

Radomir Radiša

Istraživač saradnik

Dr Mirko Ostojić

Istraživač saradnik

Dr Saša Cvetkovic

Istraživač saradnik

Aleksandar Rakić

Istraživač pripravnik

Andrija Dević

Istraživač pripravnik

Nikola Živković

Istraživač saradnik

Aleksandar Stepanović

Istraživač pripravnik

Julija Maletić

Istraživač pripravnik

Ljubomir Nešovanović

Istraživač pripravnik

Istraživači Lola instituta sa stručnim zvanjem
IstraživačStručno zvanje

Zoran Višnjić

Stručni savetnik

Sanja Trgovčević

Stručni savetnik

Aleksa Krošnjar

Stručni savetnik

Danijel Divnić

Stručni savetnik

Predrag Konjević

Stručni savetnik