Istraživači Lola instituta sa naučnim zvanjem
IstraživačNaučno zvanje

Dr Srećko Manasijević

Viši naučni saradnik

Dr Ivana Vasović Maksimović

Naučna saradnica

Dr Zoran Dimić

Naučni saradnik

Dr Zoran Radosavljević

Naučni saradnik

Dr Jelena Vidaković

Naučna saradnica

Dr Nataša Mišić

Naučna saradnica

Dr Dragan Pavlović

Naučni saradnik

Istraživači Lola instituta sa istraživačkim zvanjem
IstraživačIstraživačko zvanje

Pavle Stepanić

Istraživač saradnik

Radomir Radiša

Istraživač saradnik

Stefan Mitrović

Istraživač saradnik

Mr Velimir Komadinić

Istraživač saradnik

Mirko Ostojić

Istraživač saradnik

Vera Cerović

Istraživačica saradnica

Zorica Dodevska

Istraživačica pripravnica

Jovana Bošnjaković

Istraživačica pripravnica

Aleksandar Rakić

Istraživač pripravnik

Istraživači Lola instituta sa stručnim zvanjem
IstraživačStručno zvanje

Zoran Višnjić

Stručni savetnik

Sanja Trgovčević

Stručna savetnica

Aleksa Krošnjar

Stručni savetnik

Duško Kovačević

Stručni savetnik

Danijel Divnić

Stručni savetnik

Predrag Konjević

Stručni savetnik