Za razliku od čvrstih struktura koje se mogu relativno jednostavno modelirati primenom konačnih elemenata, modeliranje procesa livenja je mnogo kompleksnije, jer mora da objedini i tečnu i čvrstu fazu, a uključuje elemente mehanike fluida, termodinamike, elastomehanike i metalurgije (svojstva legure koja se lije, mehanizam kristalizacije, mikrostruktura liva).

Diferencijalne jednačine opisuju složene fizičko-hemijske procese za svaki elemenat diskretne strukture, uzimajući u obzir početne i granične uslove definisane kroz svojstva legure, parametre procesa livenja, 3D model geometrije odlivka i ono što je od esencijalnog značaja u livarstvu, 3D model ulivnog sistema, hranitelja i sistema za ozračenje.

MAGMASOFT je svestrani programski paket nove generacije, namenjen simulaciji livačkih procesa u tehnološko i kvalitetno orjentisanoj proizvodnji. To je savremeno oruđe livaca u nalaženju poboljšanja i optimzaciji livačkih procesa, koje omogućava probu različitih tehnoloških rešenja postupka livenja metala, da ne bi bilo potrebno postupke proveravati u praksi.

Time se skraćuje vreme razvoja proizvoda, a u isto vreme optimizuje proizvodnja i snižavaju troškovi. Rezultati simulacije se prikazuju u trodimenzionalnom (3D) grafičkom obliku.

Paket MAGMASOFT je rezultat brojnih iskustava stručnjaka širom sveta, sabranih u ogromnoj bazi podatka, koju je lako upotrebiti pri proveri tehnologije u livnicama. S obzirom na produktivnost, količinu škarta, utrošak energije po kilogramu odlivka, primenom navedenih tehnologija bitno se utiče na poboljšanje poslovanja livnica u Srbiji.


LOLA instiut, je ekskluzivni zastupnik preduzeća MAGMA Gmbh iz Nemačke, za programski paket MAGMASOFT, za Srbiju i Crnu Goru. Naše preduzeće, pored toga, nudi takođe, usluge računarske simulacije sa programskom opremom MAGMASOFT i osposobljavanje za korisnike paketa kao i naručioce simulacije.

MAGMASOFT prezentacija (2,87 MB).