LOLA institut je nastao ujedinjenjem Instituta za alatne mašine i alate (IAMA), osnovanog odlukom Vlade Republike Srbije 1963. godine i Instituta za nove tehnologije osnovanog 1983. godine u sastavu preduzeća "Ivo Lola Ribar" u Beogradu. Pod sadašnjim imenom LOLA Institut posluje od 31. decembra 1985. godine, kao naučno stručni i programski sledbenik navedenih instituta.

Glavno opredeljenje LOLA instituta je primena savremenih naučnih saznanja u industrijskoj praksi i integrisanje rezultata naučno istraživačkih projekata u razvoju novih proizvoda i tehnologija za svetsko tržište. LOLA institut kontinualno neguje tradiciju najbolje inženjerske prakse i nastavlja je shodno novim naučnim i tehnološkim saznanjima.

LOLA institut je nosilac istraživačko razvojne funkcije LOLA sistema. On predstavlja instituciju od šireg značaja za razvoj celog privredno industrijskog kompleksa Srbije.

LOLA institut ima istraživačko-razvojna znanja i iskustva zasnovana na najnovijim tehničko-tehnološkim nivoima u sledećim programskim oblastima:

  1. Računarsko upravljački sistemi
  2. Mašine alatke
  3. Robotika
  4. Energetika
  5. Procesno mašinstvo i ekologija
  6. Računarska simulacija procesa livenja
  7. Procena rizika bezbednosti i zdravlja na radu
  8. Upravljanje kvalitetom

 

Multidisciplinarni timovi koje čine doktori nauka, magistri i diplomirani mašinski i elektro inženjeri kompetentni da primene naučna znanja u industriji brzo i efikasno rešavaju probleme.