Naučno veće Lola instituta čine:

  1. dr Nataša Mišić, naučni saradnik, predsednik
  2. dr Zoran Filipović, naučni saradnik, zamenik zamenik predsednika
  3. dr Ivana Vasović, naučni saradnik, sekretar
  4. dr Srećko Manasijević, viši naučni saradnik, član
  5. dr Natasa Kablar, naučni saradnik, član
  6. dr Zoran Radosavljević, naučni saradnik, član
  7. dr Zoran Dimić, naučni saradnik, član