zoran-dimic 

Dr Zoran Dimić
Rukovodilac sektora Robotika

Tel: +381 11 3571-990
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Istraživačka oblast

Upravljački sistemi robota i mašina alatki, programiranje u realnom vremenu, mikroprocesorska elektronika

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, dr. nauka–maš. inženjerstvo

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, dipl. inž. el.

Zvanje:

Istraživač-saradnik

Tehnička rešenja

 1. “STONA DVOOSNA REKONFIGURABILNA MAŠINA SA PARALELNOM KINEMATIKOM – MOMA”, Saša Živanović, Miloš Glavonjić, Branko Kokotović, Zoran Dimić (2014).
 2. "SISTEM ZA UPRAVLjANјE INDUSTRIJSKIM ROBOTIMA REALIZOVAN PRIMENOM SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA ZA RAD U REALNOM VREMENU", Goran Ferenc, Zoran Dimić, Vladimir Kvrgić, Vojkan Cvijanović, Lola institut, Beograd, (2014).
 3. “PARALELNI DELTA ROBOT ZA PAKOVANJE PROIZVODA KONDITORSKE I FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I MONTAŽU MIKRO KOMPONENATA”, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Glavonjić Miloš, Milutinović Milan, Živanović Saša (2012).
 4. “MINI LABORATORIJSKA I EDUKACIONA STONA TROOSNA GLODALICA SA PARALELNOM KINEMATIKOM", dr Miloš Glavonjić, red. prof, dr Dragan Milutinović, red. prof, dr Vladimir Kvrgić, naučni saradnik, dr Saša Živanović, docent, Zoran Dimić, dipl. inž. el, Nikola Slavković, dipl. inž. maš "(2012).
 5. "REKONFIGURABILNI OBRADNI SISTEM NA BAZI ROBOTA ZA VIŠEOSNU OBRADU DELOVA VEĆIH GABARITA SA SLOŽENIM ESTETSKIM I FUNKCIONALNIM POVRŠINAMA OD MEKŠIH MATERIJALA SREDNJE I NIŽE KLASE TAČNOSTI", Prof. dr Dragan Milutinović, Prof. dr Miloš Glavonjić, Nikola Slavković, dipl. ing. maš, Zoran Dimić, dipl. ing. el, mr Branko Kokotović, dipl. ing. maš, mr Saša Živanović, dipl. ing. maš. (2009/2010).
 6. “UPRAVLJAČKA JEDINICA OTVORENE ARHITEKTURE ZA UPRAVLJANJE MAŠINAMA ALATKAMA I ROBOTIMA“, dr Vladimir Kvrgić, dipl. maš. inž, Zoran Dimić, dipl. inž. el., Marija Milićević, dipl. inž.el, Vojkan Cvijanović, dipl. inž. inf, dr Dragomir Ilić, dipl. inž, dr Aleksandra Ž. Pavasović, dipl. inž. el. (2009).
 7. “Akvizicija i prikaz bio-medicinskih signala iz kabine centrifuge“, dr Aleksandra Ž. Pavasović, dipl. inž. el., mr. Živko I. Murar, dipl. ing. el., Pavle Lj. Stepanić, dipl. inž. el., Aleksa D. Krošnjar, dipl. inž. el., Zoran Dimić, dipl. inž. el., Aleksandar Rakić, dipl. inž. el. (2008/2009).
 8. “Automatizacija upravljana radom centrifuge za fiziološku trenažu pilota“, dr Aleksandra Ž. Pavasović, dipl. inž. el., mr. Živko I. Murar, dipl. ing. el., Aleksa D. Krošnjar, dipl. inž. el., Zoran Dimić, dipl. inž. el., Pavle Lj. Stepanić, dipl. inž. el., Aleksandar Rakić, dipl. inž. el. (2008/2009).
 9. "HORIZONTALNA BUŠILICA GLODALICA HBG 130 OC", dr Vladimir Kvrgić, dipl. maš. inž, dr Mirko Bućan, dipl. inž. maš, Zoran Dimić, dipl. inž. el, mr Srećko Manasijević, dipl. inž. met, Vladimir Čarapić, dipl. maš. inž. (2008).
 10. "TROOSNA VERTIKALNA GLODALICA SA PARALELNOM KINEMATIKOM", Prof. dr Miloš Glavonjić, prof. dr Dragan Milutinović, dr Vladimir Kvrgić, dipl. maš. inž, Zoran Dimić dipl. inž. el, mr Saša Živanović, dipl. maš. inž. (2006).

Publikacije

 1. Dimic Z, Milutinovic D, Zivanovic S, Kvrgic V, “Virtual environment in control and programming system for reconfigurable machining robot”, Tehnical Gazette, Vol. 23/No. 6, 2016, to be published to the end of October 2016., DOI: 10.17559/TV-20150210133556
 2. Kvrgic, V., Dimic, Z., Cvijanovic, V., Vidakovic, J., Kablar, N., “A control algorithm for improving the accuracy of five-axis machine tools”, International Journal of Production Research, Volume 52, Issue 10, 2014, pp. 2983-2998, doi: 10.1080/00207543.2013.858194.
 3. Kvrgic, V., Dimic, Z., Cvijanovic, V., Vidakovic, J., Kablar, N., “A control algorithm for improving the accuracy of five-axis machine tools”, International Journal of Production Research, Volume 52, Issue 10 (2014),pp. 2983-2998, Published online: 26 Nov 2013
 4. Kvrgic, V., Dimic, Z., Cvijanovic V., Vidakovic, J., Kablar, N., “A control algorithm for improving the accuracy of five-axis machine tools”, International Journal of Production Research, 2013, accepted.
 5. Ferenc, G.,Dimic, Z., Lutovac, M., Vidakovic, J., Kvrgic, V.,” Open Architecture Platforms for the Control of Robotic Systems and a Proposed Reference Architecture Model”, TRANSACTIONS OF FAMENA, (2013), ISSN 1333-1124, vol. 37 br. 1, str. 89-100
 6. Kvrgić, V., Dimic, Z., Cvijanovic, V.,Ilic D., Bucan, M., “A Control Algorithm for a Vertical 5-Axis Turning Centre“, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768(Print),1433-3015(Online), Online First, 2011, DOI: 10.1007/s00170-011-3737-0, pp. 569-584.
 7. Milutinovic, D., Glavonjic, M., Slavkovic, N., Dimic, Z., Zivanovic, S., Kokotovic, B.,Tanovic, Lj., "Reconfigurable robotic machining system controlled and programmed in a machine tool manner", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2010), ISSN 0268-3768(Print)1433-3015(Online), Volume 53, Numbers 9-12, 1217-1229, DOI: 10.1007/s00170-010-2888-8
 8. Glavonjic, M., Milutinovic, D., Zivanovic, S., Dimic, Z., Kvrgic, V., "Desktop 3-axis parallel kinematic milling machine", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768(Print)1433-3015(Online), Volume 46, Numbers 1-4 / January, 2010, pp. 51-60.

Strani jezici

Engleski