dragomir-ilic 

Dr Dragomir Ilić
Rukovodilac sektora za kvalitet i bezbednost i zdravlje na radu

Tel: +381 11 2545 123
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Istraživačka oblast

 1. Bezbednost i zdravlje na radu ( Bezbednost na mašinama i procesima rada)
 2. Zaštita životne sredine
 3. Zaštita od požara
 4. Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)
Obrazovanje

Viša tehnička škola za sigurnost na radu, Zagreb - Inž. ZNR (1975)

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka - dipl. inž. (1983)

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka - Mr (1989)

Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu - Dr (1998)

Stručni ispiti

Stručni ispit za poslove bezbednosti i zdravlja na radu (nosilac Licence)

Stručni ispit za poslove koordinatora za izvođenje radova na gradilištima

Zvanje

Naučni saradnik

Projekti

 1. „Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije elektromašinske opreme kranova brane na Tisi“, javna nabavka broj VI-1460/2-12, Vode Vojvodine Novi Sad, 2013.
 2. Elaborat o stanju konstrukcije i mašinskih elemenata vrata mašinske hale na HE „ĐERDAP 1“ Kladovo, Hidroelektrane Đerdap Kladovo, 2013.
 3. Glavni projekat remedijacije zemljišta u krugu FAS Kragujevac, nosilac projekta TMF, 2010.
 4. Procena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini sa utvrđenim merama bezbednosti i zdravlja na radu i prioritetima za unapređenje stanjaBZR u preduzećima: MONTAVAR d.o.o., LASTRA d.o.o.,CARIČIN GRAD d.o.o., Dom zdravlja Čukarica i još 15 pavnih lica u Beogradu i Srbiji, „2008.- 2013.
 5. „Upravljačka jedinica otvorene arhitekture za upravljanje mašinama alatkama i robotima”, 2009.
 6. Projekat TR-14026: Istraživanje i razvoj nove generacije vertikalnih 5-osnih strugarskih obradnih centara (2008.-2010.).
 7. „Poboljšana matematičko-eksperimentalnih metoda modalne analize i strukturne modifikacije za dijagnostika stanja i sanacija turboagregata”, 2009.
 8. Projekat TR 6331 A - Razvoj reaktora postrojenja za mehaničko biološki tretman komunalnog otpada, 2007-2010;
 9. ''Projekat optimalnog rešenja svih zaštitnih funkcija u LOLA Sistemu za period tranzicije i naredni period'', LOLA Sistem, Beograd, 2002.
 10. Ilić  D.  „Izrada strukturnih  i statističkih analiza povređivanja na radu u industriji i građevinarstvu”, Nagrađeni projekat po konkursu Saveza  sindikata Srbije, Beograd, 1997.

Publikacije

 1. Ilić D. , Komadinić V.,Termalna desorpcija i mere bezbednosti i zdravlja na radu,  Časopis za Jugoistočnu Evropu „SVET RADA” ,  ISSN 1451-7841 broj 1/2013, Beograd, 2013.
 2. Komadinić V., Ilić D., Risk assessment in small and medium – sized enterprises, specifics and differences in approach, Journal of applied engineering science, no.2 – vol. 11, pp 123-126, ISSN 1451-4117, Beograd, 2013.
 3. Kvrgić V., Dimic Z., Cvijanovic V., Ilic D., Bucan M., “A Control Algorithm for a Vertical 5-Axis Turning Centre“, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768(Print)1433-3015(Online), Online First, 2011, DOI: 10.1007/s00170-011-3737-0, (M22-5).
 4. Dr Nataša Kablar, Dr Vladimir Kvrgić, Dr Dragomir Ilić, „Singularly Impulsive Dynamical Model of Acute Immune Response“ Zbornik sa 55. Konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN, Belgrade, June, 2011. ISBN 978-86-80509-66-2, 2011, pp. VI2.2 1-4.
 5. Dr Vladimir Zeljković, Dr Nela Radovanović, Dr Dragomir Ilić, „Software Reliability; Scientific Technical Review“, 2011,Vol.61,No.2; Pp 57-60; Military Technical Institute Belgrade 2011. UDK: 004.415.5:004.416, COSATI: 09-02
 6. Dr Vladimir Zeljković , Dr Dragomir Ilić, Dr Mirko Đapić, Mr Velimir Komadinić, „Lifts safety– standards and regulation“; - Proceedings the 16th conference of the series Man and Working Environment; International conference safety of technical systems in living and Working Environment, 27-28 october 2011.; 2011. Faculty of Occupational Safety of Niš; Pp 381-386,Niš, 27-28 october 2011.; ISBN 978-86-6093-035-6 COBISS.SR-ID 187155980.
 7. V. Kvrgić, M.Vasić, V. Čarapić, D.Ilić, M.Bućan, “Development of the next generation vertical turning centres” 4th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN, Proceedings, EEΔM and PCCM, ISBN 978-960-98780-4-3, 2011, pp. 153 – 163.
 8. V. Kvrgić, M.Vasić, V. Čarapić, D.Ilić, M.Bućan, “Development of the next generation vertical turning centres” 4th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN, Proceedings, EEΔM and PCCM, ISBN 978-960-98780-4-3, 2011, pp. 153 – 163.
 9. V. Komadinić., D. Ilić, „Pogled zaposlenih na opasnosti i štetnosti u jednom industrijskom preduzeću“ 36. Jupiter konferencija , Zbornik radova, Beograd 2010. Strana 1.18 - 1.21;ISBN 978-86-7083-666-2.
 10. D. Ilić i V. Komadinić, „Mašinski obradni centri sa aspekta zahteva Evropskih standarda za bezbednost i zdravlje na radu“, Časopis nacionalnog značaja „IIPP“, br. 2, Beograd, 2010. Vol. 8, stran 103-107, ISSN 1451-4117, UDC 33.
 11. Komadinić V., Ilić D., Ocena podobnosti softverskog proizvoda za primenu u industrijskom preduzeću, 35. JUPITER konferencija, Zbornik radova (1.17-1.20) Beograd, 2009.
 12. Vukićević V., Albijanić R., Ilić D. „Savremeni pristup u održavanju tehničkih sistema“ Zbornik radova „DEMI 2009.“ Međunarodna konferencija o dostigućima elektrotehnike, mašinstva i informatike - Mašinski fakultet, Banja Luka, 28 - 29.05.2009. Strana 763-768; ISBN 978-99938-39-23-1.
 13. Jevtić M., Ilić D., Vukićević V., »Research development and Desing of new Orginal Profling Line« ''Enqineering and automation Problems'' Inf. Journal Moskva, 2006.
 14. Jeftić B.M., Zeljković V., Ilić D. „Istraživanje mogućnosti kompaktiranja metalnog otpada elektromagnetnom orginalnom impulsnom tehnologijom“ 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Zbornik radova, Kragujevac 2006. Strana 710-714 ; ISBN 86-80581-92-5.
 15. Jeftić B.M., Zeljković V., Ilić D. „Istraživanje i primena orginalne elektro-hidraulične tehnologije kompaktiranja metalnog otpada“ 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Zbornik radova, Kragujevac 2006. Strana 716-719, ISBN 86-80581-92-5.

Strani jezici

Ruski i engleski (osnovni)

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

 1. Savez zaštite na radu Srbije
 2. Naučno veće Lola Instituta