3D virtualni modeli višeosnih sistema

U postupku definisanja novih komandi ili razvoja novih algoritama za kretanje kompleksnih i masivnih uređaja kao što su industrijski roboti, mašine alatke, humana centrifuga ili uređaj za prostornu dezorijentaciju pilota, nebezbedno je izvršavati testiranja na stvarnoj mašini. Takođe je značajno imati sliku o radu takvih uređaja i pre njihove krajnje realizacije. U Lola institutu su razvijeni 3D simulatori kretanja industrijskog robota Lola 50, kao i uređaja za simulaciju leta (humane centrifuge i uređaja za prostornu dezorijentaciju pilota). Uz pomoć njih se obavlja verifikacija novih komandi i algoritama kretanja. Oni predstavljaju sastavni deo korisničkog sistema za upravljanje industrijskim robotima i simulatorima leta.


gif 600x575 8f6e91

Slika po redosledu prikazivanja:

  1. Grafički korisnički interfejs sa 3D virtuelnim modelom industrijskog robota Lola,

  2. Grafički korisnički interfejs sa 3D virtuelnim modelom humane centrifuge,
  3. Grafički korisnički interfejs sa 3D virtuelnim modelom uređaja za prostornu dezorijentaciju pilota,