U Lola institutu, Lola fabrici robota, Lola fabrici mašina alatki i Lola fabrici deformacionih mašina je razvijeno više industrijskih robota. Razvoj i proizvodnja industrijskih robota u ILR-u je počeo 1980. godine i to u Fabrici alatnih mašina, dok su prvi manipulatori za opsluživanje mašina alatki, i to specijalnih strugova za obradu letećih i ležećih rukavaca kolenastih vratila, proizvedeni 1974. godine.

industrijski robotiLola fabrika robota je formirana 1990. godine. To je do danas jedina fabrika robota na prostoru Srbije i bivše Jugoslaije koja se ozbiljno bavila razvojem i proizvodnjom industrjskih robota.

Industrijski robot ILROT 5 z sa 5 osa napravljen je 1980. godine. Tada je napravljen i dvoručni pneumatski robor. Šestoosni višenamenski robot zglobne konfiguracije LOLA 80, nosivosti 80 kg razvijen je u Lola institutu i proizveden u Lola FAM-u 1986. godine. Pet ovakvih robota je instalisano u robotsku liniju za proizvodnju vrata JUGO FLORIDE. Oni su vršili tačkasto zavarivanje i nanošenje lepka na ova vrata. Kasnije su napravljeni slični roboti LOLA 50 i LOLA 100. U Lola fabrici robota je proizveden robot LOLA 15, takođe zglobne konfiguracije, nosivosti 15 kg namenjen za elektrolučno zavarivanje i druge robotske aplikacije. Tu je razvijeno i proizvedeno još približno 100 robota i manipulatora specijalizovanih za određene robotske zadatke, kao što su opsluživanje specijalnih strugova, transfer linija, presa, skladištenje i paletizacija delova u raznim industrijskim linijama, pakovanje u konditorskoj industriji, tačkasto i elektrolučno zavarivanje, farbanje. Oni su imali 2, 3 ili 4 ose i bili zglobne ili portalne konfiguracije. Posebno je interesantan robot sa Kulmanovim mehanizmom sa 2 ose namenjen za ekstremno brz rad potreban za manipulaciju u konditorskoj ndustriji. Ciklus manipulacije ovog robota iznosi približno 1 sekundu.

U Lola institutu i Lola fabrici robota je u periodu od 1991. do 1997. godine razvijen industrijski robot kontroler i jezik za upravljanje robotima namenjen za upravljanje robotima i automatskim linijama namenjenim za najsloženije robotske i industrijske primene. Na razvoju ovog jezika je kasnije nastavljeno da se radi i on se i danas unapređuje. 

Industrijski robot iz 1974. godine

ilr industrijski roboti 01

Industrijski robot iz 1980. godine

ilr industrijski roboti 02
 

Industrijski robot iz 1980. godine

ilr industrijski roboti 03

Industrijski robot iz 1980. godine

ilr industrijski roboti 04
 

Industrijski robot iz 1980. godine

ilr industrijski roboti 05

Industrijski robot iz 1980. godine

ilr industrijski roboti 06
 

Industrijski robot iz 1986. godine

ilr industrijski roboti 07

Industrijski robot iz 1990. godine

ilr industrijski roboti 08
 

Industrijski robot iz 1994. godine

ilr industrijski roboti 09

Industrijski robot iz 1986. godine

ilr industrijski roboti 10