- Obrada robotima predstavlјa alternativni pravac u konvencionalnoj obradi materijala rezanjem, kao i u nekonvencionalnoj obradi vodenim mlazom, laserom ili plazmom.

- Umesto numerički upravlјanih mašina alatki sa tri, četiri ili pet osa, za obradu se koriste roboti sa pet ili šest stepeni slobode (osa).

- Roboti za obradu su drastično jefitiniji od četvoroosnih i petoosnih mašina alatki (30 do 60% cene mašine).

- Upravlјački sistem je otvorene arhitekture, baziran na personalnom računaru i linuks operativnom sistemu.

- Programiranje se vrši u G kodu, slično kao kod numerički upravlјanih mašina alatki.

- Delovi koji se obrađuju robotima su srednje i niže klase tačnosti i uglavnom su od mekših materijala – drveta, polimera, aluminijuma.

- Fleksibilnost robotskih ćelija za obradu je na visokom nivou - lako i brzo se prilagođavaju novim proizvodnim zahtevima.

- Veličina radnog prostora robota omogućava obradu u jednom stezanju. Delovi mogu biti složene geometrije i velikih gabarita.

- Roboti se uspešno koriste za operacije završne obrade, kao što su čišćenje odlivaka, obaranje ivica i poliranje.

- Primenjuju se kod brze izrade prototipova u polimerima i drvetu.