Osnovne karakteristike vertikalnih strugova:

 

 • 3 ili 4 upravljanih osa za mašinu,
 • Opciono, jedna upravljana osa za magacin alata.
 • AC motori firme Siemens sa digitalnim regulatorima.
 • Precizno i robusno vođenje linearnih osa, što garantuje preciznost mašina.
 • Klizno vođenje plastika po čeliku za X, Z i W ose. Kod pojedinih mašina Z osa ima kombinovano klizno i kotrljajno vođenje.
 • Uležištenje radnog stola sa TIMKEN visoko preciznim krstastim konično-valjkastim ležajem.
 • Hidrauličko uravnoteženje pinole omogućava veću brzinu kretanja Z ose.
 • Kod strugova sa jedinicom struganja, bušenja i glodanja 5-ostrana obrada uz korišćenje ugaonih glava.
 • Automatska promena alata i ugaonih glava.
 • Mogućnost hlađenja visokim pritiskom kroz nosače alata za struganje, bušenje i glodanje.
 • Merni sistem pomeranja poprečne traverze (W osa) povezan je sa upravljačkom jedinicom mašine.
 • Upravljačka jedinica: Siemens 840 D.
 • Linearna, kružna, 3D i helikoidna interpolacija.
 • Stezanje radnih komada može biti mehaničko ili hidrauličko, sa 3, 4 ili 8 steznih paknova. Moguće je hidrauličko stezanje sa 2+2 ili 4+4 nezavisnih steznih paknova sa duplim cilindrom, čime se obezbeđuje lakše centriranje radnih komada.
 • Mogućnost struganja revolver glavom sa maksimalno 8 nosača alata.\
 • Prihvat strugarskih nosače alata može biti sa ISO 50 konusom ili sa "hirt" ozubljenjem, a prihvat nosača alata za glodanje i bušenje sa ISO 50 konusom.
 • Mogućnos ugradnje CAPTO prihvata za držače reznih pločica na strugarskim nosačima alata.

 

Mogućnosti vertikalnih strugova

 

 • Spoljašnje i unutrašnje struganje radnih komada.
 • Struganje čeonih površina radnog komada konstantnom brzinom rezanja.
 • Struganje osnosimetričnih površina raznih oblika, uključujući i zavojnice.
 • Strugovi sa upravljanom C osom radnog stola i jedinicom struganja, bušenja i glodanja imaju mogućnost:
-bušenja i rezanja navoja izvan vertikalne ose stola, a uz pomoć ugaonih glava i upravno na vertikalnu osu stola ili pod određenim uglom na nju,
-glodanja raznih cilindričnih ili necilindričnih površina u horizontalnoj, vertikalnoj ili nekoj kosoj ravni sa ili bez ugaonih glava i
-brušenje raznih površina uz pomoć glava za brušenje.
 • Mogućnost automatske promene nosača alata sa magacinom alata koji može biti na traverzi ili na podu.
 • Mogućnost automatskog merenja dimenzija alata i dimenzija radnog komada.

 

Jednostubni vertikalni strugovi

 

Slika jednostubnog vertikalnog strugaPogodni su za obradu radnih komada prečnika do 2400 mm i težine do 15000 daN.

 

 • Strugovi sa prihvatom strugarskih nosača alata ISO 50 - JVS 12 I, JVS 16 I, JVS 20 I, JVS 24 I.
 • Strugovi sa revolver glavom - JVS 12 R, JVS 16 R, JVS 20 R, JVS 24 R.
 • Strugovi sa prihvatom strugarskih nosača alata sa "HIRT" ozubljenjem - JVS 16 H, JVS 20 H, JVS 24 H.
 • Strugovi sa mogućnošću struganja, bušenja i glodanja - JVS 16 BG, JVS 20 BG, JVS 24 BG.

 

 

Dvostubni vertikalni strugovi

 

Slika dvostubnog vertikalnog struga
Pogodni su za obradu radnih komada prečnika do 4000 mm i težine do 50000 daN.

 

 • Strug sa prihvatom ISO 50 strugarskih nosača alata - DVS 28 I.
 • Strug sa revolver glavom - DVS 28 R.
 • Strugovi sa prihvatom sa "Hirt" ozubljenjem strugarskih nosača alata - DVS 28 H i DVS 40 H.
 • Strugovi sa mogućnošću struganja, bušenja i glodanja - DVS 28 BG i DVS 40 BG.