Koncepcija 5-osnog vertikalnog strugarsko obradnog centra

 

veliki-strug

Radi ostvarivanja kretanja identičnom kretanju po y osi, koja na vertikalnom strugu ne postoji, radni sto struga ima mogućnost razdvajanja od glavnog pogona i povezivanja sa pogonom pomoćnog kretanja.

Ovim se dobija C osa mašine, čijim zakretanjem i pomeranjem x ose po odgovarajućem zakonu se dobija kretanje koje odgovara kretanju po y osi.

Tako je dobijeno kretanje koje odgovara kretanju u xy ravni.

Pinola mašine, koja nosi strugarski alat, se zamenjuje jedinicom struganja, glodanja i bušenja sa sopstvenim pogonom.

Time vertikalni strug dobija i mogućnost obrade koju ima vertikalna troosna glodalica.

Dodavanjem dvoosne kontinualno upravljane glave za bušenje i glodanje moguće je ostvariti 5-osnu obradu komada, pa mašina postaje vertikalni 5-osni strugarski obradni centar.

 

koordinatni-sistem

Koordinatni sistemi članova mašine

 

VezaPromenljiva d [mm] α [°] θ [°]
1 d1 [mm] d1const α1=90°, α'1=90° θ1 [°]
2 d2 [mm] 0 0 0
3 θ3 [°] 0 α3=90° θ3pom=90°
4 θ4 [°] 0 α4=-90° 0
C c [°] 0 0 0

Parametri članova mašine

transformacioni-graf-vertikalnog-5-osnog-strugarskog-obradnog-centra

Transformacioni graf vertikalnog 5-osnog strugarskog obradnog centra