Horizontalne bušilice glodalice sa T krevetom

 

Horizontalne bušilice glodalice sa T krevetom su idealne za visokoproduktivnu obradu kutijastih radnih komada srednje veličine. Napravljene su od robusnih livenih precizno
obrađenih delova velike krutosti, čime je omogućen miran rad mašine. U njih su ugrađene visokokvalitetne komponente poznatih svetskih proizvođača.Slika za horizontalne bušilice glodalice sa T krevetom

Mašine imaju 5 upravljanih osa i, opciono, 3 upravljane ose za magacin i izmenjivač alata. Radno vreteno je tvrdo nitrirano. Preciznost mašine garantuje precizno i robusno linearno
kotrljajno vođenje svih linearnih osa. Obrtanje radnog stola (B osa) vrši se klizanjem sivog liva po plastici, uz rasterećenje stola pritiskom ulja. Uz korišćenje ugaone glave, moguće je  ostvariti petostranu obradu radnog predmeta. Hlađenje reznog alata se vrši spolja ili kroz radno vreteno, visokim pritiskom. Kod ovih mašina stub se pomera po W osi, a radni komad po X osi, pa su stoga povoljne za nešto veće radne komade. Interpolacija je linearna, kružna, 3D i helikoidna.


Horizontalne bušilice glodalice stonog tipa

 

Horizontalne bušilice glodalice stonog tipa se koriste za visokoproduktivnu obradu kutijastih radnih komada srednje veličine. Napravljene su od robusnih livenih precizno obrađenih delova velike krutosti, čime je omogućen miran rad mašine. U njih su ugrađene visokokvalitetne komponente poznatih svetskih proizvođača.Slika za horizontalne bušilice glodalice stonog tipa

Mašina ima 5 upravljanih osa i, opciono, 3 upravljane ose za magacin i izmenjivač alata. Radno vreteno je tvrdo nitrirano. Tačnost mašina se ostvaruje preciznim vođenjem linearnih osa, pri čemu se vođenje X, Y i W ose odvija klizanjem plastike po čeliku, a kod Z ose imamo linearno kotrljajno vođenje. Obrtanje radnog stola (B osa) vrši se klizanjem sivog liva po plastici. Petostrana obrada je moguća korišćenjem ugaone glave. Poprečno struganje se ostvaruje NC glavom za poprečno struganje. Hlađenje reznog alata se vrši spolja ili kroz radno vreteno visokim pritiskom. Kretanje radnog komada po X i W osi ostvaruje se pomeranjem stola mašine na krstastom klizaču.

 

 

Horizontalne bušilice glodalice tipa platen

 

platenHorizontalne bušilice glodalice kod kojih se stub pomera po X osi koriste se za obradu radnih komada dužine do 16m i visine do 3m. Mogu se koristiti u kombinaciji sa radnim pločama, na koje se postavljaju radni komadi, i/ili sa obrtnim ili obrtno linijskim stolovima. Ove mašine imaju 3 upravljane, ose kao i, opciono, dve upravljane ose za NC sto i 3 upravljane ose za magacin sa izmenjivač alata, koji se može nalaziti na stubu mašine i imati 30 ili 40 mesta za alate. Radno vreteno je tvrdo nitrirano. Tačnost mašina se ostvaruje preciznim vođenjem linearnih osa, pri čemu se vođenje X i Y ose vrši klizanjem plastike po čeličnim trakama, dok kod Z ose imamo linearno kotrljajno vođenje. Korišćenjem ugaone glave, koja se na mašinu može postaviti ručno, poluautomatski ili automatski, omogućena je petostrana
obrada radnog predmeta. Poprečno struganje se ostvaruje NC glavom za poprečno struganje. Hlađenje reznog alata se vrši spolja ili kroz radno vreteno, visokim pritiskom.

 

Horizontalne bušilice glodalice tipa platen sa ram pinolom i radnim vretenom

 

platen-pinolaHorizontalne bušilice glodalice tipa platen sa ram pinolom i radnim vretenom imaju 4 upravljane ose. Takođe, imaju, opciono, dve upravljane ose za NC sto, dve upravljane ose za NC glodačku glavu i 3 upravljane ose za magacin i izmenjivač alata, koji se može nalaziti na stubu mašine i imati 30, 40 ili 60 mesta za alate.
Obzirom da im se stub pomera po X osi, koriste se za teška glodanja i bušenja dugačkih radnih komada dužine do 16m i visine do 4,5m. Izvlačenjem ram pinole povećava se krutost radnog vretena, a time i stabilnost obrade. Mašine imaju hidrauličku kompenzaciju savijanja rama koja nastaje usled njegove težine i težine 
dodatnih pribora koji se na njega postavljaju. Radno vreteno je tvrdo nitrirano. Precizno i robusno vođenje linearnih osa garantuje preciznost mašina. Kod mašina BG 130 PR i BG 150 PR za ose X, Y, Z i W primenjeno je linearno kotrljajno vođenje. Hidrostatičko vođenje X, Y i Z ose i linearno kotrljajno vođenje W ose primenjeno je kod mašina BG 180 PR, BG 200 PR i BG 225 PR. Korišćenjem ugaonih glava moguća jepetostrana i petoosna obrada. Poprečno struganje se ostvaruje NC glavom za poprečno struganje. Hlađenje reznog alata se može vrši spolja ili kroz radno vreteno, visokim pritiskom. Ove mašine najčešće se koriste u kombinaciji sa radno steznim pločama, na koje se postavljaju radni komadi, i/ili sa obrtnim ili obrtno linijskim stolovima.