TROOSNA MAŠINA SA PARALELNOM KINEMATIKOM

 

Slika troosne mašine sa paralelnom kinematikomDeset godina od pojavljivanja prvih mašina sa paralelnom kinematikom na sajmu u Čikagu (IMTS94), napravljen je ovaj domaći prototip troosne paralelne mašine. On je i glavni rezuItat saradnje LOLA sistema i Katedre za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta iz Beograda u realizaciji projekta MIS 3.02.0101.B TROOSNE PARALELNE MAŠINE, koji je finansiralo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine u okviru realizacije Programa tehnološkog razvoja. Za okruženje za programiranje konfigurisani su postprocesori za odabrane CAD/CAM sisteme.


Mašina se programira kao i vertikalna troosna glodalica sa serijskom kinematikom.

Prve analize koncepcije mašine i priprema za razvoj sistema za upravljanje sprovedeni su pre početka projekta. U samom projektu aktivnosti su deljene tako da se prototip razvije od početka, bez kopiranja drugih rešenja.

Mehanizam na osnovu koga je napravljena ova mašina je Zaštićen patentom.


Autori mašine su nagrađeni aprilskom nagradom grada Beograda 2006.