U oblasti upravljanja i nadzora realizovano je više značajnih aplikacija primenom industrijskih kontrolera.

bager1retrofit

 1. Kontrolni cantar VMA, Beograd - modifikovani programibilni kontroler PA2000 je instaliran kao centralni računar za upravljanje i nadzor podstanica kojima se reguliše stanje građevinskih podsistema: mikroklime, protivpožarni sistem, rad liftova, protok medicinskih gasova, itd.
 2. DP-HIP "Azotara", Pančevo - mreža PA2000 i četri PA100 kontroliše rad četiri linije za pakovanje veštačkog đubriva.
 3. TE Kostolac - PA2000 i namenski operator panel projektovan u Lola institutu, iskorišćeni u aplikaciji "Sistem MRU i centralnag nadzora za toplifikaciju Požarevca".
 4. Fabrika sa proizvodnju kartonaže DAAZ, Rusija - mini programabilni kontruler PA100 je iskorišćn za upravljanje radom postrojenja za "šivenje" kartona.
 5. Vunizol, Surdulica - PA100 kontroliše temperaturu postrojenja linije za proizvodnju termoizolacionog materijala.
 6. VTI, Beograd - mreža kontrolera PA2000 i MINI CNC sačinjavaju uređaj za testiranje pilota aviona.
 7. UFA MEDIA - Multiposter sistem (sistem za prikaz reklama na sportskim terenima).
 8. TEKOM, Beograd - Rekonstrukcija i unapređenje sistema za podizanje i spuštanje meta na strelištima.
 9. VMI Batajnica - Rekonstrukcija glavnog pogona uređaja za prostornu dezorijentaciju pilota.
 10. MAKIŠ - izrada programa za automatsku filtraciju vode u bazenima postrojenja.
 11. Corun, Užice - Programski sistem za mernu mašinu Johanson CE.
 12. Hidro-meteorološki zavod Srbije - Panel za prikaz metereoloških parametara.
 13. Lola institut - Stend za ispitivanje i analizu neispravnosti kugličnih ležajeva.
 14. Gorenje Tiki, Stara Pazova - Automatizacija linije za pakovanje i ispitivanje bojlera.
 15. PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ - Montža, ispitivanje i puštanje u rad izmenjivačko-pumpne stanice (II faza) TEKO A
 16. PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ - Retrofit horizontalne bušilice-glodalice TOS, tip WHN 13B, Goša FOM, S. Palanka.
 17. PES Surdulica - Retrofit linije za namotavanje rotora motora DAW 300
 18. VMI Batajnica -Automatizacija rada centrifuge, akvizicija i prikaz biomedicinskih signala.