00-slika1-295Edukacija – osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara na radnom mestu za sve zaposlene.

Ove usluge obuhvataju sledeće poslove i obaveze za naručioca usluga:

  • Vršenje edukacije - osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlenih koji prvi put stupaju na rad i inovacije znanja onih koji su u radnom odnosu;
  • Vršenje osposobljavanja za bezbednost i zdravlje zaposlenih koji menjaju radno mesto ili tehnologiju rada;
  • Vršenje upoznavanja sa opštim i posebnim Elaboratom o uređenju gradilišta svih zaposlenih koji su raspoređeni na gradilištu, pre početka izvođenja radova;
  • Vršenje edukacije – obuke iz oblasti zaštite od požara;
  • Vršenje provere znanja putem testiranja ili usmenim putem;
  • Izrada svih vrsta programa za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Izrada svih vrsta obrazovnih materijala – Priručnika i Uputstava za bezbedan rad i samoobuku zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Izrada svih vrsta testova (po zanimanjima) za proveru znanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Izrada svih vrsta evidencija i obrazaca o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i drugo.
04-slika2
Usluge vršenja edukacije - osposobljavanja za bezbedan i zdrav obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (medicina rada, mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►