Vesti

Ovim putem obaveštavamo zaposlene, poslovne partnere i širu javnost da je privredno društvo Lola Institut d.o.o. u potpunosti uskladilo proces rada sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Vlade RS (“Službeni glasnik RS“, br. 29/2020 od 15.03.2020.godine), Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS“, br. 31/2020 od 16.03.2020. godine) i preporukama resornog ministarstva.

U narednom periodu ćemo pratiti aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom koronavirusa i sprovoditi sve neophodne preventivne mere u cilju zaštite zdravlja zaposlenih, shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i odlukama nadležnih službi za javno zdravlje.

Dana 04.03.2020. godine, predstavnici JINR iz Dubne (www.jinr.ru), Semjon Mitrofanov, Vasilij Semin i Maksim Bičkov, zatim predstavnik Privredne komore Srbije, Nenad Dragović (www.pks.rs), kao i koordinator saradnje, dr Petar Beličev iz INN Vinča (www.vin.bg.ac.rs),  u okviru skupa Dani Objedinjenog Instituta za nuklearna istraživanja u Srbiji, posetili su Lola institut (LI) kao člana Grupacije za akceleratorske tehnologije Srbije. Istraživači LI, Radomir Radiša, dr Ivana Vasović Maksimović, dr Dragan Pavlović, prezentovali su dosadašnje rezultate LI. Sastanku je pristustvovao i direktor LI, dr Srećko Manasijević, kao  i još nekoliko istraživača, a razgovaralo se o mogućnostima saradnje sa JINR.

Organizatori skupa Dani Objedinjenog Instituta za nuklearna istraživanja u Srbiji su: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredna komora Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za nuklearne nauke ‘’Vinča’’. Ovaj događaj je održan 5. i 6. marta 2020. godine, u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti (http://www.mpn.gov.rs/saradnja-srbije-i-objedinjenog-instituta-za-nuklearna-istrazivanja-iz-rusije/).

slika1 800px

Nenad Dragović (PKS), dr Srećko Manasijević (LI), dr Petar Beličev (INN Vinča), Vasilij Semin, Maksim Bičkov  I Semjon Mitrofanov (JINR), dr Ivana Vasović Maksimović, dr Dragan Pavlović, mr Velimir Komadinić i Radomir Radiša (LI).

Konzorijum DMITEH doo (nosilac konzorcijuma) i LOLA INSTITUT (glavni partner) sa projektom Line Shirring Machine for Artificial Sausage Casings dobitnici su finansiranja u okviru drugog ciklusa Programa saradnje nauke i privrede kao jedan od 9 projekata.
http://www.inovacionifond.rs/projekti/kategorija/psnp-drugi-ciklus