Skupština Istraživačko-razvojnog instituta LOLA, društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd dana 19.11.2021. donela je Odluku broj 292 o raspisivanju javnog konkurs za imenovanje direktora za mandatni period od 4 godine (1 izvršilac). Javni konkurs za imenovanje direktora objavljen je u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ dana 27.11.2021. Javni konkurs objavljen u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ možete videti ovde.