Saša Cvetković

Dr Saša Cvetković
Istraživač saradnik

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

linkedin  research gate  orc id  scopus 24px  google scholar 

Istraživačka oblast

Obrada signala, obrada slike, analiza podataka, nanotehnologija, biomedicinsko inžinjerstvo.

Obrazovanje

2011. Doktorska disertacija, Tehnološki univerzitet u Ajndhovenu (Technische Universiteit Eindhoven), Ajndhoven, Kraljevina Holandija

Zvanje: Doktor tehničkih nauka.

2000. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, R. Srbija

Zvanje: Diplomirani Inženjer Elektrotehnike.

Zvanje

 • 2023. Istraživač saradnik

Projekti

 1. 2022-2026 - COST Action CA21169: Information, Coding and Biological Function: The Dynamics of Life (DYNALIFE)
 2. PANORAMA Ultra Wide Context Aware Imaging ENIAC Call 2012-2015.  Izazov koji se rešava: zdravstvena nega i evolucija ka digitalnom načinu života. www.panorama-project.eu
 3.    PANORAMA se bavi sa tri glavna razvojna pravca u obradi slike/video signala:
  1. Ultra široka slika: višestruki izvori slike i slike iz različitih uglova; Multi modaliteti; Kalibracija između kamera; Algoritmi za spajanje mnogih prikaza u panoramu ili 3D prikaz.
  2. Akvizicija sa obzirom na sadržaj: Šta: Inteligentnije prikupljanje slike- koje podatke prikupiti (npr. automatski region interesovanja); Kako: kako optimalno snimiti materijal od interesa analizom video sadržaja.
  3. Akvizicija sa obzirom na kontekst: Kamere postaju svesne korisničkih potreba višeg nivoa i postojanja drugih kamera; Zajednički optimizovana slika u sistemima sa više kamera; Kombinovanje više video tokova u korisniji i drastično pojednostavljeni prikaz.
 4. Bosch Security Systems: vođa tima globalnog Bosch centra kompetencije za video algoritme. Tim se sastoji od članova iz različitih delova Bosch-a: video sistemi, automotiv i globalno istraživanje (research).

Publikacije

Kategorija M20 - Radovi u časopisima međunarodnog značaja

Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a)

 1. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Efficient Operator for Local Energy Measurements to Enhance an Image Signal”, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, Vol. 4, Issue 6, No. 99, pp. 1-12, year 2011. DOI: 10.1109/JSTSP.2010.2055831, ISSN: 1932-4553 (IF= 2.880/2011, 21/245)

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)

 1.  R. Yan, L. Shao, S. Cvetkovic and J. Klijn, “Improved Nonlocal Means Based on Pre-classification and Invariant Block Matching”, IEEE/OSA Journal of Display Technology, Vol. 8, No. 4, pp. 212-218, April 2012. DOI: 10.1109/JDT.2011.2181487, ISSN: 1551-319X (IF=2.280/2011, 37/245)

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)

 1. S. Cvetkovic, J. Klijn and P. H. N. de With, “Tone-Mapping Functions and Multiple-Exposure Techniques for High Dynamic-Range Images”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, year 2008, Vol. 54, Issue 2, pp. 904-911. DOI10.1109/TCE.2008.4560177, ISSN: 0098-3063 (IF=0.985/2008, 121/229)
 2. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Non-Linear Locally-Adaptive Video Contrast Enhancement Algorithm Without Artifacts”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, year 2008, Vol. 54, Issue 1, pp. 1-9. DOI10.1109/TCE.2008.4470016, ISSN: 0098-3063 (IF=0.985/2008, 121/229)

 Rad u međunarodnom časopisu (M23)

 1. S. Cvetkovic, H. W. Jellema and P. H. N. de With, “Automatic level control for video cameras towards HDR techniques”, EURASIP Journal on Image and Video Processing- Special issue on Emerging Methods for Color Image and Video Quality Enhancement, Vol. 2010, Article ID 197194, 30 pages, 2010. DOI: 10.1155/2010/197194, ISSN: 1687-5176 (IF= 0.701/2010, 158/247)

Katergorija M30 - Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova

Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini (M33)

 1. S. Cvetković, J. Schirris and J. Klijn, "Unsupervised Lateral Chromatic Aberration (LCA) detection and correction for improved image fidelity," 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2023, pp. 1-6, DOI: 10.1109/INFOTEH57020.2023.10094086.
 2. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Enhancement tuning and control for high dynamic range images in multi-scale locally adaptive contrast enhancement algorithms”, Proc. of SPIE-IS&T, VCIP 2009, Vol. 7257, pp. 725717_1 -  725717_12. DOI: 10.1117/12.805979
 3. S. Cvetkovic, J. Klijn and P. H. N. de With “Optimization of tone-mapping functions in video cameras for high dynamic range images”, Proc. of SPIE-IS&T Electronic Imaging, Real Time Image Processing 2008, Vol. 68110Q_1 - 68110Q_7. DOI: 10.1117/12.765126
 4. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Multi-band locally-adaptive contrast enhancement algorithm with built-in noise and artifact suppression mechanisms”, Proc. of SPIE-IS&T Electronic Imaging, VCIP 2008, Vol. 6822, pp. 68221C_1 - 68221C_9. DOI: 10.1117/12.753791
 5. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Locally-Adaptive Image Contrast enhancement without noise and ringing artifacts”, Proc. of ICIP 2007, pp. III 557 – 560. DOI: 10.1109/ICIP.2007.4379370
 6. S. Cvetkovic, P. Bakker, J. Schirris and P. H. N. de With, “Background estimation and adaptation model with light-change removal for heavily down-sampled video surveillance signals”, Proc. of ICIP 2006, pp. 1829-1832. DOI10.1109/ICIP.2006.312602
 7. S. Cvetkovic and P. H. N. de With, “Image enhancement circuit using non-linear processing curve and constrained histogram range equalization”, Proc. of SPIE-IS&T Electronic Imaging, VCIP 2004, Vol. 5308, pp. 1106-1116. DOI: 10.1117/12.526814
 8. S. Cvetkovic and P. H. N. de With, “Improved Embedded Non-Linear Processing of Video for Camera Surveillance”, Proc. of PROGRESS 2003, pp. 52 - 59. ISBN 90-73461-37-5

Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu (M34)

 1. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Real-Time Local Contrast Enhancement Algorithm for Video Cameras with Built-in Noise and Artifact Suppression”, Proc. of ICCE 2008, pp. 1 – 2. DOI: 10.1109/ICCE.2008.4587907
 2. S. Cvetkovic, J. Klijn and P. H. N. de With, “Adaptive Tone-Mapping Transfer Functions for High Dynamic Range Video Cameras”, Proc. of ICCE 2008, pp. 1 - 2. DOI: 10.1109/ICCE.2008.4587909

Patenti

Registrovani patenti na međunarodnom nivou (M91)

 1. S. Cvetkovic, H. Jellema, J. Klijn, “Process, apparatus and computer program for enhancing detail visibility in an input”,  WO/2008/061567, US 2010/0092104.
 2. S. Cvetkovic, P. Biezen, J. Schirris, “Image processing system, method and computer program for contrast enhancement of images”WO/2008/046450, US 2009/0238486.
 3. J. Klijn, J. Schirris, S. Cvetkovic, P. Sturm, “Method for processing an image signal for double or multiple exposure cameras”, US 2011/0267506
 4. S. Cvetkovic, J. Schirris, “Detection and/or enhancement of contrast differences in digital image data”,  WO/2011/134490, US 2013/0114912.
 5. S. Cvetkovic, J. Klijn, “Method for binning of a subset of colour-pixels and system”,  WO/2011/023229.
 6. S. Cvetkovic, J. Schirris, “Method for lateral chromatic aberration detection and correction”,  WO/2012/007061.
 7. S. Cvetkovic, J. Klijn, “Method for lateral chromatic aberration detection and correction”,  WO2012007059A1.
Tehnička rešenja
 1. ASML (2018-2022): saradnja sa Intelovim centrum za razvoj tehnologije u Hillsboro-u, USA. Rad na nizu Intelovih proces nodova (2018-2022): Intel 20A, Intel 3, Intel 4, P1272/1274 (14nm and 10nm) kao konsultant i vodja tima za analizu podataka, koji je značajno pomogao Intel-u da postigne svoje ciljeve razvoja.
 2. ASML (2017-2018): Kao projektni arhitekt odgovoran za integraciju i performansu metrike preciznosti “In Device Metrology” na Yield Star 1375 i podršku HW nadogradnji kod kupaca u Japanu i Tajvanu, uključujući kvalifikaciju sistema i razvoj testa za validaciju mašine.
 3. ASML (2015-2017): BMMO NXE projekat kontrole drifta NXE skenera, gdje radim kao stručnjak za preciznost fotolitografske štampe (overlay), kako bih dizajnirao i kvalifikovao proizvod za kontrolu drifta koji održava performanse skenera unutar specifikacije, nakon puštanja u rad. Ovaj proizvod uključuje kalibraciju unutar petlje i matematičko-fizičko modeliranje dobijenih rezultata za ažuriranje stanja mašine i smanjenje odstupanja parametara.
 4. ASML (2014-2015): poboljšanje preciznosti fotolitografske štampe u NXE fotolitografiji, između ostalog za kvalifikaciju popravki grešaka u dozi pri ekspoziciji. Primenom matematičkog modeliranje fizičkih sistema, dizajna algoritama, statistike i verifikacije modela, specificirati, testirati i analizirati preciznost (overlay) kvalifikacijskih i kalibracijskih testova, dizajnirati nove metode kalibracije i kvalifikacije za poboljšanje preciznosti.
 5. Bosch Security Systems (2001-2014): Razvoj algoritma za vrhunske video kamere, koje bi trebale pružiti izvrsne slike/video u svim uslovima i primenama snimanja. Radio sam u multidisciplinarnom okruženju na svim važnim aspektima razvoja: analizi problema, simulacijama, razvoju algoritama, testiranju, integraciji, proizvodnji, razvoju novih proizvoda/inovacijama itd. Svi algoritmi koje sam dizajnirao i razvio su implementirani u softveru ili ICs/FPGA i korišćeni u raznim kamerama.
Nagrade i priznanja
 1. PANORAMA je dobila nagradu “Exhibition Award” na Evropskom Forumu Nanoelectronike za 2015. godinu u Berlinu, Nemačka.
 2. Nagrađivani asortiman kamera za nadzor za izvanredne inovativne performanse, u kojima sam kao deo Bosch tima obavio najveći deo posla na izradi algoritama za obradu slike i videa. Ove nagrade dodjeljuju specijalizirane kuće za testiranje i časopisi za bezbednost
  • DinionXF dnevno/noćna kamera osvojila je nagradu “NSCA Innovations in Technology” za 2005. godinu
  • Video kamera Dinion 2X (HDR) osvojila je “CPSE Golden Excellence Award 2009”  i  “Product of the Year 2010 PSI Premier Award.”
  • Dinion HD 1080p Dan/Night kamera za osvojila je “Red Dot design award” za 2012. godinu.
 3.  Osvojena “Chester W. Sell” nagrada za drugi najbolji rad u prestižnom časopisu IEEE Transactions on Consumer Electronics za 2008. godinu. S. Cvetkovic, J. Schirris and P. H. N. de With, “Non-Linear Locally-Adaptive Video Contrast Enhancement Algorithm Without Artifacts”, IEEE Trans. on Consumer Electronics, year 2008, Vol. 54, Issue 1, pp. 1-9.
Strani jezici Engleski, Holandski