Kao polazna osnova za konfigurisanje upravljanja za robota kao mašinu alatku, iskorišćen je EMC2. Robot Lola 50 kao aktuatore koristi INDRAMAT AC servo motore u sprezi sa INDRAMAT frekvencijskim regulatorima. Za vezu sa EMC2 iskorišćene su dve PCI računarske kartice MOTENC-Lite.

 

Robot-Lola-50-kao-vertikalna-5-osna-glodalica-(smanjeno)

Robot Lola 50 kao vertikalna 5-osna glodalica

 

PC-racunarska-kartica-MOTENC-LiteSvaka od kartica ima četiri analogna izlaza za vezu sa frekvencijskim regulatorima i četiri kvadraturna digitalna ulaza za vezu sa optičkim mernim sistemima, enkoderima. Tu je i mnoštvo digitalnih ulaza i izlaza za vezu sa senzorima i prekidačima sa robota. Ovo je više nego dovoljno za upravljanje pogonima šest osa pomoćnog kretanja i pogonom vretena glavnog kretanja. Ovim konačna konfiguracija mašine nije zatvorena, jer dodatkom više MOTENC-Lite kartica, povećava se mogućnost upravljanja na još više osa, shodno kapacitetima dodatih kartica. Ovo nam omogućava da pored raspoloživih 6 osa robota i ose glavnog vretena, možemo da upravljamo i planiranim integrisanim dodatnim translatornim i obrtnim osama radnog stola.
Ovako konfigurisana upravljačka jedinica za robota-mašinu alatku omogućava da se za upravljanje koristi G kod koji može biti generisan posredstvom CAM softverskog alata, kao za bilo koju drugu konvencionalnu mašinu alatku.

 

 

 

 

PC računarska kartica MOTENC-Lite

Koncept-sistema-upravljanja-i-programiranja

Koncept sistema upravljanja i programiranja