Pre konačnog izvršenja programa, vrlo su bitne verifikacije kroz koje G kod prolazi. U tu svrhu postoje grafički interfejsi koji prikazuju putanju alata, a novi kvalitet se ostvaruje mogućnošću prikaza kretanja kompletne mašine u virtuelnom Python 3D okruženju. Na taj način se mogu uočiti eventualne kolizije koje mogu nastati u toku izvršenja programa, a koje se ne uočavaju na prvi način. 

U režimu simulacije je moguće definisati virtuelnu mašinu, tj. napraviti model konkretne mašine poput onog koji se može napraviti u nekom od CAD/CAM softverskih paketa. Na taj način pored real-time simulacije kretanja vrha alata i prikaza trajektorije, može se dobiti i real-time virtuelna simulacija kinematike cele konfiguracije mašine.

simulacija01-400px

Princip konfigurisanja virtuelne mašine u EMC2

 

Primer virtuelne simulacije obrade pingvina na strugarskom obradnom centru sa funkcijom glodanja

 

Primer virtuelne simulacije obrade na LOLA 50