Na Svečanoj sednici Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dana 24.10.2023. povodom dana fakulteta, LOLA INSTITUT-u je dodeljena Plaketa za dugogodišnju saradnju s Katedrom za proizvodno mašinstvo i Mašinskim fakultetom na različitim razvojno-istraživačkim projektima, kao i za podršku organizaciji naučnih konferencija i doprinos unapređenju nastavnog procesa kroz stručnu praksu studenata.

velika1

6 2