Konzorijum DMITEH doo (nosilac konzorcijuma) i LOLA INSTITUT (glavni partner) sa projektom Line Shirring Machine for Artificial Sausage Casings dobitnici su finansiranja u okviru drugog ciklusa Programa saradnje nauke i privrede kao jedan od 9 projekata.
http://www.inovacionifond.rs/projekti/kategorija/psnp-drugi-ciklus