Nacionalni projekti

Nacionalni naučno-istraživački projekti Lola instituta.

Projekat Ministarstva nauke: TR-14026 Razvoj nove generacije vertikalnih 5-osnihstrugarskih obradnih centara

Učesnici na projektu: Lola institut u Beogradu

Korisnici projekta: Montavar Lola d.o.o., Lola sistem a.d.

Rukovodilac projekta: dr Vladimir Kvrgić, dipl. inž. maš.