Projekat ministarstva nauke: TR-19041 Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnika, simulacija livenja metala i legura - uštede u livnicma i alatnicama Srbije

Učesnici na projektu: Lola institut u Beogradu, Tehnološko-Metalurški Fakultet,

Korisnici projekta: LOLA livnica crne metalurgije - Beograd, ITNMS - Beograd, Toplola livar - Toplola, Montis - Novi Sad, Petar Drapšin - Mladenovac, Guča-Farmakom - Guča, Mačkatica - Surdulica, Unimet - Kać, Termovent-Livnica - Bačka topola,

Rukovodilac projekta: Prof. dr Srđan Marković, dipl. inž. met.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je transfer znanja i tehnologija u livnice pri osvajanju novih proizvoda i optimizaciji tehnologija livenja postojećih proizvoda primenom CAE tehnika projektovanja proizvoda-odlivka i računarske simulacije livenja metala.

Primena informacionih tehnologija i virtuelne izrade odlivaka, pored skraćivanja vremena osvajanja proizvoda i smanjenja troškova proizvodnje, omogućava proizvodnju kvalitetnijih odlivaka u prvom pokušaju, značajno doprinoseći povećanju tehničke kompetentnosti i privredne konkurentnosti livnica u Republici Srbiji.

S obzirom na produktivnost, količinu škarta, utrošak energije po kilogramu odlivka, primenom računarske simulacije livenja bitno se utiče na poboljšanje poslovanja livnica u Srbiji.

U ovom trenutku teško je pretpostaviti da pojedinačne livnice u Republici Srbiji pri razvoju novih proizvoda i optimizaciji tehnologije livenja metala mogu primeniti najnovije računarske tehnologije, bilo da je to povezano s nabavkom skupih softvera ili edukacijom i zapošljavanjem stručnjaka specifičnog profila.

Rezultati istraživanja
Naslov Autori Tip rezultata Podaci Planirano/ ostvareno
Veština i intuicija livaca ili livenje pomoću kompjutera Manasijević Srećko
Radiša Radomir
Petrović Petar
Časopisi M52

Godina : 2008
Faza : 3
Aktivnost : 1
www.sld-sfs.rs

1/1
Osnivanje, cilj i zadaci srpskog livačkog društva Marković Srđan Časopisi M52 Godina : 2008
Faza : 1
Aktivnost : 1
1/1
Upotreba CAE tehnika za tehnologije virtualnog dizajna - ušteda u livnicama u Srbiji Radiša Radomir
Marković Srđan
Pristavec Janez
Kvrgić Vladimir
Manasijević Srećko
Časopisi M52 Godina : 2008
Faza : 2
Aktivnost : 1
1/1
Virtual manufacturing of castings using CAE techniques, metals and alloys casting simulation - savings in serbian foundries and tool-rooms Radiša Radomir
Gulišija Zvonko
Mihailović Marija
Monografije M14 Godina : 2008
Faza : 4
Aktivnost : 1
1/1
Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnika Radiša Radomir
Bućan Mirko
Dostanić Milica
Marković Srđan
Skupovi M60 Godina : 2008
Faza : 1
Aktivnost : 3
1/1
Use of CAE techniques invirtual design metalcasting technology - savings in serbian foundries Radiša Radomir
Marković Srđan
Pristavec Janez
Kvrgić Vladimir
Manasijević Srećko
Skupovi M34 Godina : 2008
Faza : 1
Aktivnost : 2
www.drustvo-livarjev.si
1/1
Provera i definisanje tehnologije livenja čeličnog nosača Radiša Radomir
Pristavec Janez
Bodenborg Mathias
Projekti i studije M83 Godina : 2008
Faza : 4
Aktivnost : 1
www.li.rs
1/1
Savremene metode vizualizacije procesa razvoja nove klipne legure za visoko opterećene dizel motore Manasijević Srećko
Aćimović-Pavlović Zagorka
Radiša Radomir
Marković Srđan
Projekti i studije M84 Godina : 2008
Faza : 5
Aktivnost : 2
1/1
Softverski paketi za simulaciju i vizualizaciju procesa livenja klipova Manasijević Srećko
Radiša Radomir
Aćimović-Pavlović Zagorka
Marković Srđan
Časopisi M52 Godina : 2009
Faza : 2
Aktivnost : 2
1/1
Implementation of the infrared thermography for thermo-mechanicalanalysis of the AlSi cast piston Manasijević Srećko
Radiša Radomir
Marković Srđan
Raić Karlo
Aćimović-Pavlović Zagorka
Časopisi M23 Godina : 2009
Faza : 8
Aktivnost : 1
www.li.rs
1/1
Klipovi za motore SUS Manasijević Srećko Monografije M42 Godina : 2009
Faza : 7
Aktivnost : 2
www.li.rs
1/1
Optimization of casting process Radiša Radomir
Gulišija Zvonko
Manasijević Srećko
Monografije M14 Godina : 2009
Faza : 7
Aktivnost : 1
1/1
Optimizacija tehnologija livenja metala primenom softverskih alata Radiša Radomir
Manasijević Srećko Marković Srđan
Časopisi M53 Godina : 2009
Faza : 8
Aktivnost : 1
1/1
Simulacija procesa livenja kao pomoć u CAD/ CAE/CAM projektovanju reznih elemenata bagera kontinualnog transporta Slavković Radomir
Radiša Radomir
Milićević Ivan
Skupovi M63 Godina : 2010
Faza : 8
Aktivnost : 1
1/1
Thermal Analysis And Microscopic Characterization Of The Piston Alloy AlSi13Cu4Ni2Mg Manasijević Srećko
Radiša Radomir
Marković Srđan
Raić Karlo
Aćimović-Pavlović Zagorka
Časopisi M21 Godina : 2010
Faza : 8
Aktivnost : 1
1/1
Optimizacija konstrukcije i procesa u tehnologiji izrade dela "kućište ventila" Ikonić Božidar
Radiša Radomir
Tanović Ljubodrag
Manasijević Srećko
Skupovi M64 Godina : 2010
Faza : 8
Aktivnost : 1
1/1

 

Primena razultata istraživanja

 

Klasična tehnologija livenja – Lola livnica

01-Klasicna_tehnologija_livenja 02-Klasicna_tehnologija_livenja


Tehnologija livenja nakon simulacije

03-Tehnologija_livenja_nakon_simulacije 04-Tehnologija_livenja_nakon_simulacije

3D Dizajn - Gotov proizvod, turbina za hidrocentralu Seljašnica, Priboj

05-3D_dizajn 06-3D_dizajn

Rezultati istraživanja primenjeni u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova

 

Diplomski rad - Božidar Ikonić

bozidar_ikonic

"Konstrukcijska razrada tehnologije i alata u tehnologiji livenja - Kućišta ventila" Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Diplomski rad - Predrag Gmitrović

predrag_gmitrovic

"Tehnološki postupak projektovanja i izrade alata za kućište svetiljke" Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Doktorska disertacija- Srećko R. Manasijević

bDr_srecko_manasijevic

"Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima"

Magistarski rad - S. Manasijević bDr_srecko_manasijevic-02

"Razvoj novih klipnih legura primenom savremenih softverskih paketa za simulaciju procesa livenja i očvršćavanja" Tehnološko-metalurški fakultet, Univreziteta u Beogradu

Diplomski rad – Igor Šarenac

igor_sarenac

"Primena savremenih softverskih alata za projektovanje i proizvodnju delova livenjem pod pri ti skom" Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu