Kontroler serije LOLA 300 CNC je razvijen u periodu 1988-1995. godine.

Razvijeni su za upravljanje horizontalnim bušilicama glodalicama i vertikalnim strugovima.
32-bitna multi-procesorska arhitektura i korišćenje moderne elektronske tehnologije omogućavaju visoke mogućnosti upravljanja preciznom mašinskom obradom. CNC sistemi podržavaju upravljanje do 9 servo osa, radnih vretena i pomoćnih osa kroz integrisani PLC. 

Grafičko programiranje sistema serije LOLA 300 CNC omogućava da kompleksna obrada metala rezanjem bude lako isprogramirana i simulirana, omogućavajući operatorima da potpuno iskoriste mogućnosti mašina alatki.

lola-300-cnc