Istraživači instituta

Spisak istraživača sa naučnim zvanjem
#IstraživačiNaučno zvanje

1

Dr Mirko Đapić

Vanredni profesor

2

Dr Predrag Petrović

Naučni savetnik

3

Dr Vladimir Kvrgić

Viši naučni saradnik

4

Doc. dr Zoran Filipović

Naučni saradnik/Docent

5

Dr Srećko Manasijević

Viši naučni saradnik

6

Dr Zoran Radosavljević

Naučni saradnik

7

Dr Nataša Kablar

Naučni saradnik

8

Dr Goran Pavlović

Naučni saradnik

9

Dr Nataša Mišić

Naučni saradnik

Spisak istraživača sa istraživačkim zvanjem
#IstraživačiIstraživačko zvanje

1

Pavle Stepanić

Istraživač saradnik

2

Dr Zoran Dimić

Istraživač saradnik

3

Dr Maja Lutovac-Banduka

Istraživač saradnik

4

Jelena Vidaković

Istraživač saradnik

5

Radomir Radiša

Istraživač saradnik

6

Vojkan Cvijanović

Istraživač saradnik

7

Stefan Mitrović

Istraživač pripravnik

Spisak istraživača sa stručnim zvanjem
#IstraživačiStručno zvanje

1

Mr Živko Murar

Stručni savetnik

2

Mr Velimir Komadinić

Stručni savetnik

3

Radisav Milićević

Stručni savetnik

4

Dušan Katić

Stručni savetnik

5

Zoran Višnjić

Stručni savetnik

6

Aleksa Krošnjar

Stručni savetnik

7

Duško Kovačević

Stručni savetnik

8

Sanja Trgovčević

Stručni savetnik

9

Predrag Konjević

Viši stručni saradnik

10

Danijel Divnić

Viši stručni saradnik