Od davnih vremena voda je bila vitalni resurs za čoveka, ne samo kao izvor života, već i kao izvor energije. Energija dobijena iz snage vodotokova putem hidroelektrana je obnovljiva, čista i pouzdana.

U Srbiji postoji veliki broj malih i srednjih  vodotokova koji putem hidroelektrana mogu obezbediti jeftinu i uvek raspoloživu električnu energiju.

Grupa stručnjaka Lola instituta u saradnji sa kompanijom Hydro Pro Energy i austrijskim partnerom, firmom Global Hydro Energy, bavi se razvojem, projektovanjem, montažom i puštanjem u rad malih hidroelektrana.

Zahvaljujući saradnji sa kompanijom Global Hydro Energy, Lola institut je sada u mogućnosti da na srpskom tržištu predstavi najsavremeniju elektro i mašinsku opremu za male hidroelektrane.

  • Kompletna elektro i mašinska oprema za male hidroelektrane
  • Hidraulične turbine od najboljih nerdjajućih materijala sa stepenom korisnosti preko 90%
  • Proračuni strujanja i čvrstoće u najsavramenijim softverskim paketima
  • Savremeni upravljački sistem sa posebno razvijenim softverom ,,HEROS” (Hydro Energy Regulating Operation System)
  • Zahvaljujući fleksibilnom upravljačkom sistemu, obezbedjen je maksimalni stepen korisnosti male hidroelektrane optimizacijom protoka kroz različite tipove funkcionalno povezanih turbina

O našem partneru, kompaniji Global Hydro Energy

Kompanija Global Hydro Energy je austrijska kompanija koja se već 80 godina bavi razvojem, projektovanjem, proizvodnjom, montažom i puštanjem u rad elektro i mašinske opreme za male hidroelektrane do 15 MW snage. Kompanija ima oko 140 zaposlenih i u proseku proizvodi oko 50 hidrauličnih turbina godišnje, a samo  u proteklih 10 godina, pustili su u rad nekoliko stotina malih hidroelektrana širom sveta.

HPE-logo-300px global-hydro-logo