Naučno veće Lola instituta čine:

  1. dr Srećko Manasijević, viši naučni saradnik, predsednik
  2. dr Zoran Filipović, naučni saradnik, zamenik zamenik predsednika
  3. dr Nataša Mišić, naučni saradnik, sekretar
  4. dr Natasa Kablar, naučni saradnik, član
  5. dr Ivana Vasović, naučni saradnik, član
  6. dr Zoran Radosavljević, naučni saradnik, član
  7. dr Zoran Dimić, naučni saradnik, član