Program rada sektora Upravljanje kvalitetom Lola instituta obuhvata formiranje i realizaciju istraživačko razvojnih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj ili spoljnji komitenti LOLA Instituta iz oblasti:

  • Unapređenja poslovno - proizvodnih sistema (reinženjeringa) ,
  • Unapređenja kvaliteta proizvoda primenom metoda inženjerstva kvaliteta (QFD, Taguči, sadam alata menadžmenta, ...),
  • Razvoja i implementacije menadžment sistema saglasno zahtevima međunarodnih standarda:

- QMS (saglasno ISO 9001:2000),

- EMS (saglasno ISO 14001:2005),

- OHSAS (saglasno BS 18001:1999),

- HASAP (saglasno ISO 22001:2005),

- Integrisanih sistema menadžmenta,

  • Bezbednost i usklađenost proizvoda sa zahtevima tehničkog zakonodavstva Evropske Unije (CE znak)
  • Pripreme akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti:

- Laboratorije (saglasno ISO/IEC 17025:2005),
- Kontrolna tela (saglasno ISO/IEC 17020:1998),

  • Sertifikaciona tela za:

- proizvode (saglasno Uputstvu ISO/IEC 65),
- sisteme menadžmenta (saglasno Uputstvu ISO/IEC 62 i 66),
- osoblju (saglasno Uputstvu ISO/IEC 17024:2005).