R.br.Naziv projektaSlikaFirmaNapomena
1. PRIRUBNICA 0001_resize ITNMS v1-v6objavljen rad
2.1 KUĆIŠTE 0021_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
2.2 KUGLA 0022_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
2.3 KUGLA ODLIVENA 0023_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
3.1 Klasična tehnologija 0031_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
3.2 Tehnologija nakon simulacije 0032_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
3.3 VILJUŠKA 0033_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
4.1 OBLOGA MLINA 0041_resize FARMACOM LIVNICA GUČA v1-v3
4.2 ZUBI BAGERA 0042_resize FARMACOM LIVNICA GUČA v1-v3
5. PINOLA DVS40 0051_resize LOLA LIVNICA v1-v10
6.   0061_resize LOLA LIVNICA v1-v3
7.   0071_resize LOLA LIVNICA v1-v5
8. 0081_resize MAČKATICA-MOTINS-NOVI SAD-RTB BOR LIVNICA OBOJENIH METALA  
9.   0091_resize    
10.   0101_resize    
11.   0111_resize    
12.1   0121_resize    
12.2   0122_resize    
12.3   0123_resize    

 KLIP 656 POKLOPAC KUĆIŠTA PETAR DRAPŠIN MLADENOVAC