Spisak komercijalnih poslova koje se intsitut odradio od 2009. godine:

Milan Blagojević – Namenska a.d. Lučani, Izmena načina rada kočnica na 2 struga u Ex izvedbi

 Spisak dobijenih tendera prema podacima portala eKapija

Spisak dobijenih tendera prema podacima portala eKapija
DatumOpisNaručilac

24.02.2017.

Popravka kopir struga DP1

GSP Beograd

16.01.2017.

Ugradnja novih mernih sistema na borverku škoda w250

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd

29.11.2016.

Provera tačnosti geometrije portalne glodalice 6625y i dovođenje iste u propisano stanje

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd

22.11.2016.

Generalni remont strugova dp-2, pa 631, pab-30/1500bm, ts 4, zamena starog regulatora na vertikalnom karusel strugu sa novim siemens-ovim, zamena upravljačkog sistema na jvs karusel strugu

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd

04.11.2016.

Popravka i servisiranje prese za baliranje papira i pet ambalaže

JKP Gradska čistoća Beograd

08.08.2016.

Projekat za izvođenje zamene elektro i mašinske opreme

Hidroelektrane Đerdap Kladovo - privredno društvo obrisano iz registra

21.07.2016.

Popravka mašina za obradu kočnih doboša, kočnih obloga i mašina za nitovanje kočnih obloga

GSP Beograd

28.06.2015.

Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i eletro opremu -brana Bovan

JVP Srbijavode Novi Beograd

28.02.2015.

Popravka i servis klipnih i vijačnih kompresora i popravka i održavanje strugova

GSP Beograd

27.01.2015.

Radovi na adaptaciji elektroopreme portalne dizalice PD-125 na objektu brana na Tisi

Vode Vojvodine Novi Sad

11.01.2015.

Kontrola tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu brane Barje

JVP Srbijavode Novi Beograd

11.01.2015.

Kontrola tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme

JVP Srbijavode Novi Beograd

08.10.2014.

Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu brane Barje

JVP Srbijavode Novi Beograd

08.10.2014.

Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu (po nalogu republičkog inspektora) brane Krajkovac

JVP Srbijavode Novi Beograd

02.09.2014.

Glavni projekat rekonstrukcije elektroopreme crpne stanice Bezdan II

Vode Vojvodine Novi Sad

07.05.2014.

Servisiranje hidraulične apkant prese

EPS Distribucija Beograd - Elektrovojvodina Novi Sad

22.08.2013.

popravka struga (univerzalni strug, strug za obradu točkova, za obradu doboša modelarski)

GSP Beograd

01.04.2013.

Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije elektromašinske opreme kranova brane na Tisi

Vode Vojvodine Novi Sad

14.09.2012.

Izrada elaborata o stanju konstrukcije i mašinskih elemenata vrata mašinske hale na HE „Đerdap 1”

Hidroelektrane Đerdap Kladovo

20.02.2012.

Izrada glavnog projekta adaptacije elektro opreme crpne stanice Bezdan II

Vode Vojvodine Novi Sad

24.11.2011.

Statorski i rotorski labirinti Fransis turbine za potrebe Vlasinskih HE

Hidroelektrane Đerdap Kladovo

10.11.2011.

Oštrenje tupih alata za izbijanje kartica i izrada alata po crtežu

NBS Zavod za izradu novčanica i kovanog novca-Topčider

22.07.2011.

Servisiranje i opravka alatnih mašina

JKP Gradska čistoća Beograd

30.06.2011.

Izrada glavnog projekta adaptacije elektro opreme

Vode Vojvodine Novi Sad

28.06.2010.

Sanacija hidromašinske opreme

Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo