Sektor za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta je osnovan 2002. godine sa namerom da se bavi teorijskim i praktičnim pitanjima iz oblasti procesnog mašinstva i ekologije životne sredine, a za koje nije postojala odgovarajuća naučno istraživačka institucija.

Sektor čine diplomirani inženjeri procesng i proizvodnog mašinstva, elektrotehnike i informatike.

Od 2006. godine zbog promene vlasništva nad delovima Lola sistema, Lola institut je postao samostalna organizacija i samim tim nosilac projekata iz oblasti procesnog mašinstva i ekologije.  

Sektor ima potreban broj doktora nauka, inženjera i tehničara, koji uspešno mogu da obave sva potrebna istraživanja iz navedenih oblasti. U slučaju većih projekata imamo mogućnost angažovanja spoljnih saradnika, koji nam omogućuju realizaciju istih.

Sektor raspolaže potrebnim znanjem i iskustvom iz ove oblasti koje mu omogućava uspešno rešavanje složenih projektnih zadataka. Projekti se realizuju u poslovnim prostorijama i fabričkim halama sa potrebnom opremom. 

Sektor za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta se bavi projetovanjem i izvođenjem:


Misija sektora za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta je da stalno teži usavršavanju i razvoju novih tehnologija iz ovih oblasti. 

Vizija sektora za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta je da isprojektuje i izvede veći broj postrojenja iz ovih oblasti na domaćem i stranom tržištu i da vremenom postane partner preduzećima iz regiona za realizaciju i implementaciju novih tehnologija u procesnom mašinstvu i ekologiji.