Naučno veće Lola instituta čine:

  1. dr Nataša Mišić, naučna saradnica, predsednica
  2. dr Jelena Vidaković, naučna saradnica, zamenica predsednice
  3. dr Ivana Vasović Maksimović, naučna saradnica, sekretarka
  4. dr Srećko Manasijević, viši naučni saradnik, član
  5. dr Dragan Pavlović, naučni saradnik, član
  6. dr Zoran Radosavljević, naučni saradnik, član
  7. dr Zoran Dimić, naučni saradnik, član