Pored ostalih delatnosti kojim se Lola institut uspešno bavi, posebnu pažnju posvetili smo oblasti projektovanja i opremanja mini hidroelektrana, a pomoću eksternih partnera i firmi sa kojima imamo ugovorene odnose, možemo pružiti stručnu pomoć u sledećim aktivnostima:

Naši eksperti će Vam ponuditi optimalna rešenja za izradu Idejnog i Glavnog projekta kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta, investiciona vrednost objekta i uslovi održavanja objekta sa situacionim rešenjem i podacima o: