Istraživačko-razvojni institut Lola, Beograd, ul.Kneza Višeslava 70 a, prodaje, putem usmenog javnog nadmetanja, tri rashodovana osnovna sredstva – putnička vozila i to:

1. OPEL VECTRA – 1995.g.
2. PEUGEOT 405 - 1990.g
3. GOLF 2 – 1989.g.
Na osnovu Odluke Skupštine Instituta br.544 od 12.02.2018.g., direktor Instituta Lola do.o. raspisuje glas za prodaju rashodovanih putničkih vozila, putem usmenog javnog nadmetanja.
Potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje 19. februara 2018.g. od 10-12 časova na lokaciji Kneza Višeslava 70a, Beograd.Usmeno javno nadmetanje održaće se u 12 časova, na istoj lokaciji.Predmet prodaje dodeliće se onom ponudjaču koji ponudi najvišu cenu.Troškove PDV-a i transporta snosi kupac.Predmeti javne prodaje se prodaju vidjenom stanju, bez prava na reklamaciju.
Predmet prodaje kupac je dužan da isplati u celosti u roku od 5 dana od prijema fakture, a prodavac se obavezuje da isti preda nakon isplate u celosti.