Edukaciona troosna mašina sa paralelnom kinematikom pn101 iskorišćena je za testiranje i verifikaciju upravljanja na bazi EMC (Enhanced Machine Control) softvera. 

EMC softverski paket je izuzetno pogodan za konfigurisanje upravljanja, ne samo mašina sa trivijalnom kinematikom, već i specifičnih mašina sa paralelnom kinematikom, kao i robota, za čije upravljanje je neophodna implementacija funkcija inverzne i direktne kinematike, što je ovde bio slučaj. 


Slika strukture upravljacke jecinice pod Debian linux

Skica strukture upravljacke jecinice pod Debian linux
Radno okruženje za eduzkacionu troosnu mašinu sa paralelnom kinematikom pn101

upravljanje03-400px Upravljanje edukacionom troosnom mašinom sa paralelnom kinematikom - Lola institut

 

upravljanje04-400px Upravljanje edukacionom troosnom mašinom sa paralelnom kinematikom - Lola institut
Simulacija putanje alata u EMC okruženju i obrada na mašini