LOLA 30 CNC je razvijen 1983. godine. Primenjen na više od 50 mašina alatki proizvedenih u ILR-u koje i danas rade. Namenjen je upravljanju alatnim mašinama sa maksimum 6 osa i analognim izlazom za vreteno, kao standardnom karakteristikom sistema. Verzija sistema bez oznake S namenjena je upravljanju bušilicama-glodalicama i obradnim centrima. Verzija sa oznakom S namenjena je upravljanju strugovima.

Osnovni režimi rada LOLA 30 CNC-a su sledeći:

 

 

Izbor režima vrši se aktiviranjem odgovarajućeg tastera sa funkcionalne tastature.