Osnovne karakteristike vertikalnih strugova:

 

 

Mogućnosti vertikalnih strugova

 

-bušenja i rezanja navoja izvan vertikalne ose stola, a uz pomoć ugaonih glava i upravno na vertikalnu osu stola ili pod određenim uglom na nju,
-glodanja raznih cilindričnih ili necilindričnih površina u horizontalnoj, vertikalnoj ili nekoj kosoj ravni sa ili bez ugaonih glava i
-brušenje raznih površina uz pomoć glava za brušenje.

 

Jednostubni vertikalni strugovi

 

Slika jednostubnog vertikalnog strugaPogodni su za obradu radnih komada prečnika do 2400 mm i težine do 15000 daN.

 

 

 

Dvostubni vertikalni strugovi

 

Slika dvostubnog vertikalnog struga
Pogodni su za obradu radnih komada prečnika do 4000 mm i težine do 50000 daN.